Kiropraktikk

En kiropraktor er utdannet til å diagnostisere og behandle plager i nerver, skjelett og muskler. Behandlingen er skånsom og trygg og passer for alle aldre.
Kiropraktorer er autorisert helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar.

Kiropraktorer kan:

utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege

henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT

sykemelde pasienter i opptil 12 uker

Dette gjør kiropraktoren:

Nakkesmerter

Ryggsmerter

Svimmelhet

Hodepine

Bekkensmerter

Andre plager

En behandling hos kiropraktor inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske og kognitive øvelser, i tillegg til dialog og veiledning.

Behandlingsutgifter

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) gir stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor normalt bare dekke en begrenset andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Første gang hos kiropraktor?

Den første gangen du oppsøker en kiropraktor vil det bli gjennomført en sykehistorie der du med egne ord beskriver hva som plager deg. Kiropraktoren ønsker først en dialog med deg for å belyse eventuelle sammenhenger og årsaksforhold til plagene du har. Ofte kan smerter og plager bestå av fysiske, psykiske og sosiale komponenter og dermed være sammensatte. Dette er viktig å avdekke for å gi deg en best mulig helhetlig behandling. Sykehistorien din nedtegnes i en journal som føres og oppbevares i henhold til taushetsplikten. Du har alltid krav på innsyn i din egen journal.

Klinisk undersøkelse:

Etter sykehistorien er gjennomgått, gjør kiropraktoren en klinisk undersøkelse av kroppen din, der målet er å finne en biologisk sammenheng mellom plagene dine og dialogen dere har hatt i forkant. Kroppsholdning, kroppsbygning, muskulatur og bevegelsesmønster blir undersøkt, og det er viktig at du som pasient underveis sier fra hvor eventuelle smerter sitter og når de inntreffer.

Når den kliniske undersøkelsen er over, vurderer kiropraktoren hvorvidt du har behov for røntgenundersøkelse eller andre undersøkelser før diagnose kan stilles og eventuell behandling iverksettes.

Videre behandling og forebygging:

Basert på sykehistorien din, den kliniske undersøkelsen og eventuelle røntgenbilder, vil kiropraktoren stille en diagnose og sette i gang en individuelt tilpasset behandling for deg. En behandling kan blant annet bestå av informasjon og rådgivning, manuell behandling, treningsøvelser og rehabilitering, i tillegg til råd om forebygging.

Målet med behandlingen er at du som pasient opplever smertelindring og økt funksjonsnivå på kort og lang sikt. Hvor mye behandling du trenger avgjør kiropraktoren i samråd med deg.

Manipulasjonsbehandling - “knekk"

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling, ofte kalt kiropraktisk justering, er et særtrekk for kiropraktorer. Dette er en behandlingsmetode som spesifikt fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, og som ofte medfører en karakteristisk poppelyd (knekk). Dette er en behandling som anses å være en trygg behandlingsform for muskel- og skjelettplager. 

I noen svært få tilfeller kan du oppleve bivirkninger som smerte, hodepine, svimmelhet og kvalme etter en manipulasjonsbehandling. Disse er som regel helt ufarlige og går over etter kort tid. 

Kan henvise deg videre:

Kiropraktoren kan henvise deg direkte til røntgen, MR, CT eller ultralyd hvis det er behov for det. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege. Alle kiropraktore er utdannet til å ta skjelettrøntgen og selv vurdere bildene.

Ved mistanke om underliggende alvorlig sykdom vil kiropraktoren henvise deg videre til spesialist eller fastlege.

Interessert i å høre mer?

Mange forbinder en kiropraktor med effektiv behandling av leddsmerter i rygg og nakke, men visste du at en kiropraktor kan hjelpe deg med ledd- og muskelplager i hele kroppen - fra topp til tå? Kiropraktoren hjelper deg gjennom leddbehandling og muskulære teknikker.

Noe for deg? Ta kontakt med Kiropraktor Sørli.